پمپ هیدرولیک جرثقیل

در یک سیستم هیدرولیک، پمپ هیدرو لیک از اجزای اصلی به حساب می آید. پمپ هیدرولیک جرثقیل توان مکانیکی را که به وسیله احتراق داخلی یا توسط موتورهای الکتریکی ایجاد می شود به توان هیدرولیکی تبدیل می کند. پمپ هیدرولیک جرثقیل انرژی سیال را زیاد می کند تا در زمان مورد نیاز این انرژی به کار تبدیل شود. به علت خلاء نسبی فشار اتمسفر بوجود می آید و به علت عملکرد قسمت های مکانیکی پمپ هیدرولیک جرثقیل، سیال را به طرف مجرای ورودی حرکت می دهد تا بوسیله پمپ به دیگر قسمت های مدار هیدرولیکی برود. در صنعت هیدرولیک پمپ ها به دو قسمت تقسیم می شوند. یکی پمپ هیدرولیکی با جا به جایی غیر مثبت و دیگری با جابه جایی مثبت. پمپ هیدرولیکی با جا به جایی غیر مثبت توان مقاومت در فشارهای زیاد را نداشته و کمتر در صنعت هیدرولیک مورد استفاده قرار می گیرد. و بیشتر به جهت منتقل کردن اولیه سیال از نقطه ای به نقطه دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. اما پمپ ها با جا به جایی مثبت در ازای هر دور از چرخش مقدار مشخصی از سیال را به خروجی می فرستد و می تواند در برابر فشار خروجی و اصطکاک نیز مقاومت کند.

10 / 10
از 1 کاربر
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :