نمایندگی کامینز - کمنز

نمایندگی کامینز - کمنز

مجموعه ایران هیدرولیک مرکزی به عنوان تنها نمایندگی کامینز (کمنز) در ایران فعالیت میکند و از سال ۱۳۷۷ انواع موتور های کامینز (کمنز) و قطعات کامینز (کمنز) را وارد ایران کرده است.

نمایندگی کامینز - کمنز


مجموعه ایران هیدرولیک مرکزی با عقد قرارداد با شرکت کامینز (کمنز) به صورت انحصاری تنها نمایندگی کامینز (کمنز) در ایران میباشد.

نمایندگی کامینز -کمنز


شرکت کامینز به عنوان شرکت صنایع سنگین آمریکایی به عنوان بهترین تولید کننده موتورهای درون سوز که از سال ۱۹۱۹ فعالیت خود را اغاز کرده است تا به امروز به عنوان بزرگترین تولید کننده موتورهای درون سوز دیزلی بوده است.

نمایندگی کامینز - کمنز


شرکت ایران هیدرولیک مرکزی با اخذ نمایندگی کامینز (کمنز) در ایران اماده ارایه انواع موتورهای کامینز و قطعات موتورهای کامینز(کمنز) در ایران میباشد.برای تهیه انواع قطعات موتور کامینز (کمنز) توسط نمایندگی کامینز (کمنز) با شماره های درج شده در وبسایت ایران هیدرولیک مرکزی تماس حاصل فرمایید.

 

بوش ‌‌‌/بوش کامینز / بوش اصلی کامینز / انواع بوش کامینز / پیستون / پیستون کامینز / پیستون اصلی کامینز /انواع پیستون کامینز / رینگ / رینگ کامینز / رینگ اصلی کامینز / انواع رینگ کامینز / یاتاقان / یاتاقان کامینز / یاتاقان اصلی کامینز / انواع یاتاقان کامینز / یاتاقان ثابت / یاتاقان ثابت کامینز / انواع یاتاقان ثابت کامینز / یاتاقان متحرک / یاتاقان متحرک کامینز / انواع یاتاقان متحرک کامینز / یاتاقان ثابت و متحرک / یاتاقان ثابت و متحرک کامینز کمنز / انواع یاتاقان ثابت و متحرک کامینز / یاتاقان استاندارد / یاتاقان استاندارد کامینز / یاتاقان تعمیر اول / یاتاقان تعمیر اول کامینز / یاتاقان تعمیر دوم / یاتاقان تعمیر دوم کامینز / یاتاقان ۰/۱۰ / یاتاقان ۰/۱۰ کامینز / یاتاقان ۰/۲۰ /یاتاقان ۰/۲۰ کامینز / واشر سرسیلندر / واشر سرسیلندر کامینز / واشر سر سیلندر اصلی / انواع واشر سرسیلندر /
بقل یاتاقان / بقل یاتاقان کامینز / بقل یاتاقان اصلی / انواع بقل یاتاقان / کامینز / کامینز کامل / انواع کامینز / کامینز اصلی / کامینز استاندارد / گیت سوپاپ / گیت سوپاپ کامینز / انواع گیت سوپاپ کامینز / گیت کامینز / گیت سوپاپ اصلی / گاید / گاید سوپاپ / گاید سوپاپ کامینز / انواع گاید سوپاپ / گاید سوپاپ اصلی / سیت / سیت سوپاپ / سیت سوپاپ کامینز / انواع سیت سوپاپ / سیت سوپاپ اصلی / کاسه نمد میلنگ / کاسه نمد میلنگ کامینز / انواع کاسه نمد میلنگ / کاسه نمد اصلی میلنگ / کاسه نمد سر میلنگ / کاسه نمد سر میلنگ کامینز / انواع کاسه نمد سر میلنگ / کاسه نمد اصلی سر میلنگ / کاسه نمد ته میلنگ / کاسه نمد ته میلنگ کامینز / کاسه نمد اصلی ته میلنگ / انواع کاسه نمد ته میلنگ / کامینز استوک / انواع کامینز استوک / کامینز دسته دوم / کامینز کارکرده / انواع کامینز کار کرده / سرسیلندر / سرسیلندر کامینز / سرسیلندر استوک / انواع سرسیلندر کامینز / سرسیلندر استوک کامینز / اواع سر سیلندر استوک / سر سیلندر دسته دوم / سرسیلندر دسته دوم کامینز / قطعات سرسیلندر / قطعات سرسیلندر کامینز / میلنگ / میلنگ کامینز / انواع میلنگ کامینز / میلنگ اصلی / میلنگ اصلی کامینز / میلنگ استاندارد / میلنگ استاندارد کامینز / انواع میلنگ استاندارد کامینز / میلنگ تعمیر اول / میلنگ تعمیر اول کامینز / میلنگ تعمیر دوم / میلنگ تعمیر دوم کامینز / میلنگ ۰/۱۰ / میلنگ ۰/۲۰ / میلنگ ۰/۱۰ کامینز / میلنگ ۰/۲۰ کامینز / سوپاپ / سوپاپ کامینز / انواع سوپاپ کامینز / سوپاپ اصلی کامینز / سوپاپ دود / سوپاپ دود کامینز / انواع سوپاپ دود کامینز / سوپاپ دود اصلی / سوپاپ هوا / انواع سوپاپ هوا / سوپاپ هوا کامینز / سوپاپ هوا اصلی کامینز / سوپاپ دود و هوا / سوپاپ دود و هوا کامینز / انواع سوپاپ دود و هوا کامینز / جنت روغن پاش / انواع جنت روغن پاش / میل سوپاپ / میل سوپاپ کامینز / انواع میل سوپاپ / میل سوپاپ اصلی / بوش میل سوپاپ / انواع بوش میل سوپاپ / بوش میل سوپاپ کامینز / بوش میل سوپاپ اصلی کامینز / شاتون / شاطون / شاطون کامینز / شاتون کامینز / انواع شاطون کامینز / واشر منی فولد / واشر منی فولد اگزوز / واشر منی فولد دود / واشر منی فولد هوا / واشر منی فولد دود و هوا / اسبک / اسبک کامل / اسبک کامینز / اسبک اصلی / انواع اسبک کامینز / دنده سرمیلنگ / انواع دنده سرمیلنگ / دنده سر میلنگ کامینز / دنده سرمیلنگ اصلی / پیچ سرمیلنگ / پیچ سرمیلنگ کامینز / انواع پیچ سرمیلنگ / پیچ سرمیلنگ اصلی / پیچ سر سیلندر / انواع پیچ سرسیلندر / پیچ سزسیلندر اصلی / پولکی کانال روغن / انواع پولکی کانال روغن / پولکی کانال روغن اصلی / پولکی سرسیلندر / پولکی سر سیلندر اصلی / وزنه سرمیلنگ / وزنه میلنگ / وزنه سرمیلنگ اصلی / وزنه سرمیلنگ کامینز / وزنه میلنگ اصلی / وزنه میلنگ کامینز / دینام / دینام کامینز / دینام اصلی / دینام کامینز اصلی / استارت / استارت کامینز / استارت کامینز اصلی / بوش فارسنگا / بوش فارسونگا کامینز / بوش فارسونگا اصلی کامینز / دنده هرزگرد / دنده هرزگرد اصلی / دنده هرزگرد کامینز / سوپر / سوپر کامینز / سوپر اصلی / سوپر کامینز اصلی / توربو شارژ / توربو شارژ کامینز / توربو شارژ کامینز اصلی / کارتل / کارتل کامینز / کارتل کامینز اصلی / پروانه / پروانه کامینز / پروانه کامینز اصلی / دنده فرایویل / دنده فرایویل کامینز / دنده فلایویل / دنده فلایویل کامینز / دنده فرایویل کامینز اصلی / دنده فلایویل کامینز اصلی /

10 / 10
از 1 کاربر
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :